Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om het bezoek aan de website te analyseren en om onze communicatie te verbeteren.

Veilig werken met gevelonderhoudsinstallaties

Duur
½ dag
Groepsgrootte
min. 4 personen
max. 6 personen
Investering
in-company:
vraag een vrijblijvende offerte aan

Algemeen

Veel gebouwen zijn uitgerust met een gevelonderhoudsinstallatie. Hoe ga je daar veilig mee om? Deze training maakt werknemers bewust van de risico’s en leert hen de installaties goed te gebruiken.

Extra aandacht
Gevelonderhoudsinstallaties kunnen in het gebruik eenvoudig zijn, maar ook ingewikkeld. Dat het werken ermee voor velen niet tot het dagelijks werk behoort, blijkt uit vele schades aan installatie en gevel. Extra aandacht is dus gevraagd.

Bewustwording en veilig gebruik
Werkgevers en gebouweigenaren dragen niet alleen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor veilige werk­omstandigheden, maar ook voor de gevolgen van onveilige situaties. Een goede instructie van werknemers behoort tot de primaire veiligheidsmaatregelen. Deze training maakt werknemers bewust van de gevaren en risico’s, en leert hen de installaties op juiste wijze te gebruiken.

Certificaat
Aan het einde van de training wordt een toets gehouden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deel­­­nemer een certificaat met een geldigheid van twee jaar. 

Maatwerk voor uw installatie of situatie
Wilt u dat we een training inrichten rondom bijzondere gevelonderhouds­installaties of afwijkende werk­situaties? Dat kan. In nauw overleg stellen we graag een trainingsprogramma op maat samen. Voor deze toegespitste trainingen geldt een meerprijs.

Belangrijk: is er valgevaar tijdens de training? Dan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.

Herhalingstraining

Tijdens deze training worden meer toetsingscriteria gehanteerd. Van de deelnemers wordt meer eigen inbreng verwacht. Situaties worden gesimuleerd en hierop wordt getraind. Deelnemers ontvangen weliswaar aanvullend lesmateriaal, maar moeten ook het originele lesmateriaal meenemen.

Doelgroep

 • beheerders
 • glazenwassers
 • onderhouds­medewerkers
 • schilders

Inhoud

 • regelgeving over (het werken met) evelonderhouds­installaties
 • bewustwording van de gevaren rond het werken met gevel­onderhoudsinstallaties
 • werking en gebruik van de installatie
 • veilig werken op daken
 • gebruik van PBM’s
 • oefenen met de installatie
 • oefeningen rond veilig werken op daken