Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om het bezoek aan de website te analyseren en om onze communicatie te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Geldt mijn certificaat ook voor andere lifttypen?

Het LiftAcademy-certificaat – uitgegeven in de vorm van een handig pasje – geldt enkel en alleen voor het type lift(en) waarmee tijdens de training wordt geoefend. Krijg je door de verwerving van nieuwe panden of de vervanging van de oude lift te maken met een nieuw type lift? Dan verdient het aanbeveling om een aanvullende training te doen. Met een minimale (tijds)investering ben je weer snel up-to-date én bevoegd.

Let op: voor het bevrijden van opgesloten liftpassagiers is niet alleen bevoegdheid noodzakelijk. Je moet ook toestemming hebben van de gebouweigenaar om bevrijdingsacties te doen. Als dat je eigen werkgever is, zal dat doorgaans geen problemen opleveren.

Is het opleiden van medewerkers verplicht?

Ben je als werkgever van medewerkers die glazen liftschachten reinigen, liftputten schoonmaken of opgesloten liftpassagiers bevrijden, wettelijk verplicht om deze mensen te trainen? Het antwoord is: ja. De plicht is gebaseerd op de zorgplicht vanuit het Burgerlijk Wetboek en op de opleidingsplicht vanuit de Arbowet.

Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de opleiding succesvol is afgesloten. Een LiftAcademy-opleiding resulteert, na een positief afgesloten test, in een certificaat. Belangrijk als er ooit een calamiteit plaatsvindt en er allerlei vragen worden gesteld.

De geldigheid van mijn certificaat is verlopen. Wat nu?

Regelmatig wordt LiftAcademy gebeld met de vraag: “Ik kom er nu net achter dat mijn certificaat verlopen is. Mag ik nu nog aan een lift werken?”

Het antwoord is: “Natuurlijk kan het best zijn dat je de veilige procedures na het verlopen van het certificaat nog beheerst, maar in veel gevallen wordt een geldig certificaat door een opdrachtgever of werkgever gewoon als eis gesteld. Bovendien kun je met een geldig certificaat in aansprakelijkheidsgevallen aantonen dat je goed bent opgeleid. Zo sta je gelijk juridisch een stuk sterker."