Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om het bezoek aan de website te analyseren en om onze communicatie te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Is het opleiden van medewerkers verplicht?

Ben je als werkgever van medewerkers die glazen liftschachten reinigen, liftputten schoonmaken of opgesloten liftpassagiers bevrijden, wettelijk verplicht om deze mensen te trainen? Het antwoord is: ja. De plicht is gebaseerd op de zorgplicht vanuit het Burgerlijk Wetboek en op de opleidingsplicht vanuit de Arbowet.

Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de opleiding succesvol is afgesloten. Een LiftAcademy-opleiding resulteert, na een positief afgesloten test, in een certificaat. Belangrijk als er ooit een calamiteit plaatsvindt en er allerlei vragen worden gesteld.

Inloggen leeromgeving

Chat via WhatsApp!