Risicobeoordeling

Duur
1 dag
Groepsgrootte
min. 4 personen
max. 20 personen
Investering
in-company:
vraag een vrijblijvende offerte aan

Algemeen

Wat is een risicobeoordeling? Waarom is het opstellen ervan belangrijk? Hoe maakt u een risicobeoordeling? Welke hulpmiddelen gebruikt u? De training risicobeoordeling geeft antwoord op alle vragen.

Onmisbaar hulpmiddel
Een goede risicobeoordeling is essentieel in de veiligheidsborging bij het ontwerpen van een installatie die moet voldoen aan bijvoorbeeld de Richtlijn machines of de Richtlijn liften. Gevaren worden door onderschatting en gewenning niet altijd onderkend. Ook is er niet altijd sprake van een doordachte aanpak. Een gedegen en systematisch uitgevoerde risicobeoordeling is onmisbaar als hulpmiddel voor de constructeur.

Afwijkingen toegestaan, mits onderbouwd
In de uitvoering van de Richtlijn liften is de ontwerpvrijheid toegenomen. Zo is het niet langer noodzakelijk om aan de geharmoniseerde normen NEN-EN 81-1 en 2 te voldoen. Afwijkingen mogen, mits onderbouwd met een risicobeoordeling.

Alleen door een systematische aanpak kan de veiligheid van het uiteindelijke ontwerp worden gewaarborgd. Daarbij is het belangrijk dat – aan de hand van de juiste Richtlijnen en normen – de verschillende, potentieel gevaarlijke situaties worden onderkend en ondervangen.

Zelfstandige risicobeoordeling
Na afloop van de training bent u als cursist in staat om zelfstandig een risicobeoordeling uit te voeren aan de hand van de juiste normen.

Doelgroep

  • constructeurs liftbedrijven
  • adviseurs

Inhoud

  • eisen vanuit de Richtlijn
  • normen NEN-EN1050 en ISO 14798-1
  • methodes voor uitvoering van risicobeoordeling
  • systematische aanpak bij uitvoering van risico­beoordeling
  • gebruik type A-, B- en C-normen
  • oefeningen
  • valkuilen bij beoordelingen

AANVRAAG IN-COMPANY OPLEIDING

Na verzending van uw gegevens nemen we contact met u op om uw aanvraag door te nemen.

Contactgegevens