Corona of geen corona, mensen kunnen opgesloten raken in de lift en willen ook dan veilig worden bevrijd uit hun benarde positie. Reden voor LiftAcademy om de trainingen – zij het in coronaproof uitvoering – voort te zetten. Trainer Charles Meijs legt uit welke maatregelen hij tijdens de trainingen neemt om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

“Het bevrijden van opgesloten liftpassagiers is iets wat je moet blijven oefenen, want deelnemers brengen hun opgedane trainingskennis niet dagelijks in de praktijk. Daarom zijn onze certificaten en bevoegdheidspasjes niet langer geldig dan twee jaar. Na die periode is een herhalingstraining nodig. Zo’n training moet ook nu doorgaan. Liften en techniek trekken zich niets aan van corona”

Coronamaatregelen bij LiftAcademy-trainingen

“We kiezen ervoor om het theoretische deel – als het maar even kan – per e-learning te laten afnemen. Alleen het praktijkgedeelte moet echt bij de lift plaatsvinden. We nemen daarbij veel beschermende maatregelen. We proberen de groepsgrootte te beperken tot maximaal drie, desinfecteren onze handen, dragen mondkapjes, houden anderhalve meter afstand, en werken met handschoenen en eigen ontgrendelsleutels. Aan het begin van iedere training vragen we nadrukkelijk of iemand coronagerelateerde klachten heeft.”

Volgens Charles Meijs houden de deelnemers zich goed aan alle coronaregels. “Soms hebben we nog wel eens te maken met toeschouwers van buitenaf, zeker in drukke publiek toegankelijke locaties. Dat je opeens de liftschacht van binnen kunt zien, zorgt nou eenmaal voor bekijks. In zo’n situatie vraag ik de toeschouwers vriendelijk om niet te blijven staan en mensen begrijpen dat ook.”

Na corona

Charles Meijs kijkt uit naar de periode na corona: “Natuurlijk heeft het zijn charme als je door kleinere groepen iets meer persoonlijke aandacht aan de deelnemers kunt besteden. Maar liever sta ik voor grotere groepen. Want we kunnen niet genoeg mensen opleiden die opgesloten passagiers kunnen helpen.”