Jan Blom, Inspecteur Stationsbeheer en Operatie en medeverantwoordelijke voor doelmatig eigenaarschap: “Als het gaat om liften, willen we meer gevoel hebben bij klachten en storingen. Om een betere gesprekspartner aan tafel met NS Stations te kunnen zijn, hebben we gekozen voor de LiftAcademy-training ‘Praktisch liftbeheer’. We zijn door de inhoudelijke kennis die we verkregen hebben, beter in staat om samen op te trekken richting de aannemer voor liftnieuwbouw en -onderhoud. Het is prettig als je weet waar je het over hebt.”

Techniek, contracten en praktijk

“Onze mensen hebben de training in drie groepen gevolgd. De techniek achter de lift wordt uitgelegd, liftbeheer en onderhoudscontractvormen worden behandeld en de mensen leren hoe ze veilig liften kunnen betreden. Dat is belangrijk voor onze inspecteurs die op locatie gaan kijken als we vermoeden dat het contract niet wordt uitgediend zoals afgesproken,” weet Blom.

“Voor de contractmanagers zou de theorie eigenlijk voldoende moeten zijn, maar toch is dat bezoeken en bekijken van een lift - wat je doet tijdens het onderdeel ‘training veilig werken rondom liften’ – zeer zinvol, vind ik.” 

Geen verbetertips

Blom is zeer tevreden over de training: “Ik zou zo niet weten hoe het beter kan. De training heeft alle nodige raakvlakken met ons werk. De trainer brengt de stof levendig, met modellen en heel interactief. Iedereen blijft zo goed bij de les. Mijn complimenten!”

Over ProRail en NS Stations

ProRail is eigenaar van het spoor in Nederland en van alle perroninstallaties die nodig zijn voor de transfer van reizigers. Daarbij spelen liften een belangrijke rol. NS Stations beheert de liften weliswaar, maar ProRail houdt de vinger aan de pols, onder andere via zogenaamde stationaudits. Als Inspecteur Stationsbeheer en Operatie is Jan Blom medeverantwoordelijk voor doelmatig eigenaarschap.