Fontys Hogescholen vormt de grootste publieke kennisinstelling in Zuid-Nederland. Met 44.000 studenten en 4.400 medewerkers worden de liften op de verschillende locaties van de hbo-instelling intensief gebruikt. Om ervoor te zorgen dat passagiers bij een liftopsluiting niet onnodig lang vastzitten, stuurt Fontys eigen medewerkers al jaren naar de training Bevrijden van opgesloten liftpassagiers van LiftAcademy.

Minimale opsluitingstijd

“Bij Fontys hechten we veel waarde aan eigen liftbevrijders, vooral ook omdat we zo de tijd van het opgesloten zitten voor de passagiers tot een minimum beperken. Bovendien willen we de brandweer ontlasten. Als zij drie keer per week naar een Fontys-gebouw moeten komen vanwege een liftopsluiting, dan worden zij daar zeker niet blij van.”

Altijd een liftbevrijder beschikbaar

“Inmiddels hebben we zoveel medewerkers door LiftAcademy laten opleiden dat er vrijwel altijd wel direct iemand beschikbaar is. Bij welke lift op welke locatie dan ook. Behalve het technische aspect van de liftbevrijding worden onze mensen ook getraind in het sociale aspect. Bij paniek kan de getrainde medewerker de liftpassagiers meteen geruststellen en vertellen wat hij gaat doen.”